Udruženje Živimo zajedno

Stepa reciklira

15. oktobar 2016. godine

U beogradskom naselju Stepa Stepanović tokom septembra, oktobra i novembra udruženje Živimo zajedno, uz podršku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine sprovodi projekat Stepa reciklira.

 

Tokom septembra, stanari stambenih zgrada koje su želele da učestvuju u ovoj akciji kao i đaci i zaposleni u osnovnoj školi su prošli edukaciju o osnovnim principima reciklaže. 

 

U ulazima zgrada i u osnovnoj školi u naselju, postavljene su reciklažne kutije za odlaganje papira, PET ambalaže i limenki.

Projekat Stepa reciklira osim očuvanja životne sredine ima za cilj i inkluziju osoba sa smetnjama u razvoju u širu društvenu zajednicu – reciklažni otpad prikupljaju osobe sa smetnjama u razvoju – korisnici udruženja Živimo zajedno.

 

Za više informacija o aktivnostima udruženja pogledajte naš Facebook i Instagram profil.