Udruženje Živimo zajedno

Oaza

Oaza Golubinci je prvi i jedini model socijalne zadruge u ruralnoj sredini u Srbiji, i predstavlja socijalnu inovaciju u oblasti radnog angažovanja i stanovanja uz podršku za osobe sa invaliditetom i druge ranjive i grupe u riziku.


Životna i radna zajednica Oaza Golubinci je nastala kao odgovor na potrebe osoba sa invaliditetom da se razvije oblik društvene podrške, koji će omogućiti njihovo osamostaljivanje i ostanak u zajednici, kao i prevenciju institucionalizacije ovih ljudi.


Zajednica je pozicionirana u mestu Golubinci (35km od Beograda, u sremskoj opštini Stara Pazova, u Vojvodini) i pruža mogućnost privremenog, povremenog ili trajnog boravka osoba sa invaliditetom uz podršku u ovoj zajednici, sa ciljem razvoja njihove samostalnosti u životu i radu.

Galerija

Danas

Uz podršku organizacije Prijatelji Valdorf pedagogije iz Berlina kupljene su tri kuće, adaptirane i opremljene za život osoba sa smetnjama u razvoju. U kućama ove osobe borave u grupama od po pet osoba, uz podršku saradnika, similurajući na taj način porodični život. Planirano je da se prema potrebi i mogućnostima kapaciteti zajednice šire u Golubincima, ali i u drugim mestima u Srbiji.


Tokom cele godine realizuju se aktivnosti sa ciljem razvoja Životne i radne zajednice za osobe sa smetnjama u razvoju. Posebna pažnja se posvećuje organizovanju razvojne podrške, kao i duhovne i psiho-socijalne podrške za korisnike i njihove porodice. 


Uz kuće za stanovanje organizovane su i uređene organske bašte radi proizvodnje hrane za ishranu korisnika, proizvodnje začinskog i lekovitog bilja i rasada za povrće sa ciljem da imanja postepeno prerastu u biodinamičke farme. Planirano je organizovanje radionica za izradu tradicionalne zimnice i pripremu začina i čajeva za tržište.


U julu 2019. godine je organizovan Međunarodni volonterski kamp Oaza Golubinci, u kome je 13 volontera iz 9 zemalja tokom dve nedelje pomagalo korisnicima da održavaju zemlju, imanje, pomažu prilikom obavljanja svakodnevnih obaveza. 


U Oazi je tokom 2019. godine boravilo 19 različitih korisnika, njih 10 je boravilo više nedelja, od kojih je 4 bilo na smeštaju po nekoliko meseci, pa se može reći da su ovaj model stanovanja odabrali za svoj trajni boravak. Oaza je bila otvorena u 2019. godini svakodnevno, 365 dana.