Udruženje Živimo zajedno

O nama

O organizaciji

Udruženje Živimo zajedno osnovano je 1997. godine  kao odgovor na potrebe dece sa težim smetnjama u razvoju koja nisu bila uključena u sistem društvene brige, kao i njihovih roditelja, koji su želeli da obezbede kvalitetniji i sadržajniji život za svoju decu.

Aktivnosti

Danas aktivnosti Udruženja “Živimo zajedno” obuhvataju dnevni centar, edukativni, radni i info centar, brojne radionice, sekcije i servise. U udruženju realizujemo i programe podrške roditeljima, program treninga za samostalni život, pružamo podršku korisnicima prilikom učešća u svakodnevnom životu zajednice ...

Dokumenta

Na ovoj stranici možete pogledati i preuzeti međunarodne zakone i dokumenta o osobama sa invaliditetom; Upoznati se sa zakonima, strategijama i pravilnicima Republike Srbije o osobama sa invaliditetom, kao i publikacijama udruženja Živimo zajedno.