Udruženje Živimo zajedno

Istorija

Udruženje Živimo zajedno osnovano je 1997. godine pod nazivom Društvo za pomoć osobama ometenim u razvoju Stari grad kao odgovor na potrebe dece sa težim smetnjama u razvoju koja nisu bila uključena u sistem društvene brige, kao i njihovih roditelja, koji su želeli da obezbede kvalitetniji i sadržajniji život za svoju decu.


Iz povremenih susreta, grupa samopodrške i radionica postepeno su se razvile celodnevne aktivnosti, a rad se sadržinski proširio i obuhvatio gotovo sve segmente života osoba sa smetnjama u razvoju.

Od 2010. godine nosimo naziv Udruženje za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju Stari grad – ŽIVIMO ZAJEDNO.

Misija

Misija Udruženja Živimo zajedno je da osobe sa smetnjama u razvoju učini vidljivim, prisutnim i aktivnim u svim segmentima društvenog života, da afirmiše sve njihove sposobnosti i individualnost, da promoviše njihova prava i omogući im dostojanstven i ispunjen život.

Vizija

Vizija naše organizacije je društvo kao zajednica individualnosti u kome svako ima svoje mesto, niko nije suvišan niti zapostavljen. To je društvo koje ne pravi razliku među ljudima prema njihovim sposobnostima, već prema onome što oni kao individualnosti donose u svet.

Vrednosti

Vrednosti su jednakost i jednake mogućnosti, deljenje s drugima, posvećenost, tolerantnost, solidarnost, briga o ljudima, stvaranje veza i partnerskih odnosa sa drugima bez nametanja, kao i trajno obrazovanje za sve. Ljudi su svakako najveća vrednost i resurs našeg udruženja.

Strategija

Strategija se zasniva na stalnom podsticanju neposrednog učešća naših korisnika u izboru, oblikovanju i vođenju raznih aktivnosti i trudu da se razvije osetljivost za sve probleme korisnika, fleksibilnost, potencijal za razvoj na svim poljima, tradicija i otvorenost za nove inicijative.

Danas

Danas aktivnosti Udruženja Živimo zajedno obuhvataju dnevni centar, edukativni, radni i info centar, brojne radionice, sekcije i servise.

 

Udruženje realizuje i program treninga za samostalno stanovanje, pruža podršku korisnicima prilikom zapošljavanja i samozastupanja, savetodavnu i pravnu pomoć porodicama, organizuje posete institucijama za trajni smeštaj i mnogo toga drugog. 

 

Vodimo se principom da je potrebno direktno reagovati na ispoljene potrebe korisnika i njihovih porodica i angažovati se u rešavanju njihovih problema.

 

Drugi važan princip koji pokreće razvoj udruženja jeste neposredno učešće korisnika u izboru, oblikovanju i vođenju aktivnosti.

 

Kao svojevrsni pružaoci usluga socijalne zaštite trudimo se da u svom radu razvijamo osetljivost za probleme korisnika, fleksibilnost, potencijale za razvoj na svim poljima, iskustvo za razvijanje tradicije i otvorenost za nove inicijative. Ovakvim modelom težimo da maksimalno mobilišemo snage samih korisnika, izbegnemo birokratizaciju i krutost u rešavanju problema i oslanjanje na ustaljene procedure.

56560706_2126569047380881_7147352225138868224_o

Ciljevi

udruženja Živimo zajedno su usmereni ka unapređenju kvaliteta života osoba sa smetnjama u razvoju.

 • Podsticanje socijalne inkluzije, aktivacija i socijalizacija
 • Prevazilaženje društvene izolocije, vidljivost i prisutnost osoba sa smetnjama u razvoju u javnom životu
 • Informisanje i senzibilizacija javnosti za potrebe i mogućnosti ovih osoba
 • Osvežavanje i održavanje znanja, razvoj novih znanja, veština i sposobnosti
 • Afirmacija kapaciteta korisnika
 • Ostvarivanje prava korisnika, pomoć porodicama i pomoć pri povezivanju sa institucijama sistema
 • Osnaživanje za samostalni život, prevencija institucionalizacije i podsticanje deinstitucionalizacije OSI
 • Podrška u zapošljavanju i upošljavanju osoba sa smetnjama u razvoju
 • Obuka kadrova za rad sa osobama sa smetnjama u razvoju

Aktivnosti

udruženja su grupne i individualne, socio-edukativne, radno-okupacione, umetničke, aktivnosti psiho-socijalne podrške, sportske i zabavne. Kreirane su prema potrebama, interesovanjima i mogućnostima korisnika.

 • Dnevni centar – sigurno mesto susreta i brige za korisnike, predah za roditelje
 • Individualna podrška – stručna procena i planiranje, praćenje stanja i savetovanje korisnika i njihovih roditelja
 • Edukacija – škola za odrasle, edukativna šetnja gradom, otvorena nastava, veronauka …
 • Radna okupacija – domaćinstvo, kartonaža, izrada upotrebnih predmeta, zanati, javni radovi, šivenje …
 • Reciklaža – eko-patrola, prikupljanje, obrada starog papira, plastike, limenki, stakla, čepova, odeće …
 • Radionice – radionica komunikacije, asertivnosti i drugih socijalnih veština, muzička radionica, inkluzivni klub, primenjeno-umetnička radionica, psihološka radionica, multimedija …
 • Sekcije – dramska, manekenska, sportska, bon-ton
 • Servisi – pravni saveti, prevoz korisnika, kasa uzajamne pomoći … 
 • Banka hrane – svakodnevno sortiranje deklasiranog voća i povrća dobijenog iz Delhaize objekata
89038922_1249426048596372_7255256067200778240_n-min
47225172_1954785891225865_1302742316217270272_o

Postignuća

 • Više od 50 redovnih korisnika, godišnji obuhvat do 180 korisnika, na evidenciji udruženja i do 800 korisnika aktivnosti
 • Info centar za osobe sa smetnjama u razvoju
 • Međunarodni kongres osoba sa smetnjama u razvoju – Živimo zajedno, organizovanje brojnih konferencija, predavanja, obuka, seminara, tribina …
 • Izleti, putovanja, zajednička letovanja, posete, obilasci …
 • Životna i radna zajednica za osobe sa invaliditetom – Oaza Golubinci
 • Saradnja sa više od 200 firmi sa ciljem reciklaže sekundarnih sirovina, Reciklažno sklonište
 • Više od 150 realizovanih projekata sa ciljem razvoja inovativnih usluga
 • Volonterski servis i EVS – preko 300 volontera iz zemlje i sveta
 • Dan planete Zemlje, proslave, priredbe, takmičenja
 • Inkluzivne stvaralačke radionice povodom Dana osoba sa invaliditetom
 • Zapošljavanje korisnika kroz Javne radove i na otvorenom tržištu
 • Obezbeđivanje zarade korisnicima kroz reciklažu, kartonažu i prodaju magazina LiceUlice

Saradnja

 • je ostvarena sa brojnim domaćim i međunarodnim organizacijama, institucijama i kompanijama.

  • Gradska opština Stari grad, Dom zdravlja Stari grad, Crveni krst Stari grad
  • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalna služba za zapošljavanje, Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo kulture i informisanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja …
  • Gradski sekretarijat za socijalnu zaštitu,  Gradski centar za socijalni rad, Republički i gradski zavod za socijalnu zaštitu, Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine, Gradski sekretarijat za sport i omladinu, Gradski sekretarijat za kulturu …
  • Savez udruženja MNRO, Nacionalna služba za zapošljavanje
  • FASPER, Filozofski fakultet, Fakultet političkih nauka, Visoka škola socijalnog rada, Fakultet dramskih umetnosti …
  • Save the children, Handicap International, CAP Anamour, In der Begegnung Leben, Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. Berlin, European Voluntary Service, Poraka Negoino, IOCC, AIESEC, World Bank, VTB banka, Japan Tobacco
  • Međunarodni klub žena, Fondacija NjKV Princeze Katarine, Rotary club
  • Ambasade i rezidencije Amerike i Austrije
  • Privredna komora Srbije, Narodna banka Srbije
  • Telenor fondacija, Delta fondacija, KPMG, Telekom Srbija, dm Srbija, SBB …
  • SMART kolektiv, LiceUlice, BDO, Bio razvoj, Kappa star recycling, PET Sava International, Eko-servis, Eko zvezda, Eko star pak, Unitrade export doo …
  • Banka hrane i Delhaize, pekare Radosavljević, Sunce, Tazze i Simit Sarayi
zvezda Beograda 2018