Udruženje Živimo zajedno

Aktivnosti

Danas aktivnosti Udruženja “Živimo zajedno” obuhvataju dnevni centar, edukativni, radni i info centar, brojne radionice, sekcije i servise. 


U udruženju realizujemo i programe podrške roditeljima, program treninga za samostalni život, pružamo podršku korisnicima prilikom učešća u svakodnevnom životu zajednice, a kroz svakodnevne i intenzivne aktivnosti težimo optimalnom razvoju životnih, radnih i socijalnih veština, samozastupanja, radne okupacije, upošljavanja i zapošljavanja.


Pružajući savetodavnu i pravnu pomoć porodicama korisnika, organizujući putovanja i posete kulturnim i istorijskim spomenicima, srodnim i prijateljskim organizacijama, institucijama, izlete, nastupe i učešće u sportsko-rekreativnim programima i mnogo toga drugog, uvek se vodimo principom da je jedino potrebno direktno reagovati na ispoljene potrebe korisnika i njihovih porodica i angažovati se u rešavanju njihovih problema.


Važan princip koji pokreće razvoj udruženja jeste i podsticanje neposrednog učešća korisnika u izboru, oblikovanju i vođenju aktivnosti. Kao svojevrsni pružaoci usluga socijalne zaštite trudimo se da u svom radu razvijemo osetljivost za probleme korisnika, fleksibilnost, potencijale za razvoj na svim poljima, iskustvo za razvijanje tradicije i otvorenost za nove inicijative. Ovakvim modelom težimo da maksimalno mobilišemo snage samih korisnika, izbegnemo birokratizaciju, krutost u rešavanju problema i oslanjanje na ustaljene procedure.

Edukativne aktivnosti

Škola za odrasle

nastava se realizuje 2 puta dnevno (srpski jezik i kultura izražavanja; matematika i rukovanje novcem; društvene i prirodne nauke; ekologija; veronauka; engleski jezik; informatika; kućna ekonomija…).

Otvorena nastava

posete različitim institucijama – muzejima, galerijama, pozorištima … kao i učestvovanje na različitim kulturnim i sportskim manifestacijama. 

Edukativna šetnja gradom predstavlja šetnju sa ciljem upoznavanja okruženja, snalaženja u gradskom prevozu i na ulici.

Zdravstvene radionice

realizuju se u saradnji sa Crvenim krstom Stari grad i imaju za cilj obrazovanje korisnika o osnovama prve pomoći, odgovornom ponašanju prema zdravlju i okolini. Deo korisnika učestvuje i na takmičenjima iz prve pomoći gde imaju priliku da pokažu naučeno.

Stručnjaci i saradnici

Saradnici udruženja Živimo zajedno su angažovani na realizaciji različitih aktivnosti u udruženju.


Stručnjaci različitih profila – procena i praćenje potreba korisnika; kreiranje i realizacija aktivnosti prema ispoljenim potrebama; stvaranje stimulativne atmosfere uz kontinuiranu podršku prilikom učešća u individualnim i grupnim aktivnostima.


Radioničari – sa korisnicima realizuju redovne i povremene radionice i sekcije, razvijajući specifične veštine, znanja i afinitete.


Studenti i volonteri – koji imaju želju i volju da pomognu, da razmene iskustva i da se na taj način edukuju i steknu praktične veštine za rad sa osobama sa smetnjama u razvoju.


Udruženje Živimo zajedno je nastavna baza za studente Beogradskog univerziteta; dragoceno iskustvo kroz zajedničke aktivnosti sa osobama sa smetnjama u razvoju i ove godine su sticale nove generacije studenata Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Socijalnog rada i Psihologije.

Radno-okupacione aktivnosti

Domaćinstvo

se odvija svakog dana i podrazumeva pripremu obroka, uređenje prostorija, higijenu prostora, pravljenje kolača, pita i zimnice, uređenje dvorišta, korišćenje hemikalija za čišćenje, pranje veša, serviranje, pranje posuđa, odlazak u kupovinu …

Kartonaža

podrazumeva sklapanje fascikli različitih boja i debljina kartona, i pakovanje istih u pakete po 100 komada. U 2019. god. 25 korisnika je sklopilo preko 383 000 fascikli i ostvarilo finansijsku korist od ove aktivnosti.

Magazin LiceUlice

20 korisnika je bilo angažovano na prodaji magazina prilikom organizovanih i svakodnevnih uličnih prodaja. Korisnici su prodali ukupno 17 630 časopisa i ostvarili finansijsku korist od prodaje.

Reciklaža

je osnovna radno-okupaciona aktivnost našeg udruženja u kojoj učestvuje preko 60 korisnika. Mreža saradnika se konstantno širi i sada broji preko 150 firmi, institucija i pojedinaca koji za udruženje prikupljaju reciklažni materijal.

Reciklaža

Uz podršku Nacionalne službe za zapošljavanje zaposlili smo 10 korisnika na poslovima reciklaže i zaštite životne sredine kroz javni rad “Eko patrola – Živimo zajedno”. Za pojedine korisnike ovo je bilo prvo radno agažovanje i prva prilika da samostalno zarade novac.

 

U 2019. godini smo podigli reciklažne aktivnosti na viši nivo, zahvaljujući donaciji firme Ball Packaging koja se bavi reciklažom limenki. Od te donacije je nabavljeno namensko kombi vozilo za reciklažu, zaposlili smo vozača i nabavili dodatnu opremu.

 

U ovoj godini smo obnovili saradnju sa Papir servisom, Sava International-om, Eko servisom i Ekostar pakom koji nam je omogućio da za 2019. godinu ostvarimo subvencije od države za sakupljen reciklažni materijal. Ukupno smo sakupili 70 tona papira i kartona, 11 tona stakla, 10 tona PET ambalaže i 900 kilograma limenki.

 

Učestvovanjem u radno-okupacionim aktivnostima 65 korisnika je ostvarilo zaradu za svoj doprinos.

Umetničke aktivnosti

Dramska sekcija

U 2019. godini, održana je beogradska premijera predstave “Svet” u pozorištu Dadov, kao i više izvođenja u Beogradu i po Srbiji u okviru projekta “Inkluzivni svet”. Organizovano je i više izvođenja predstave “Analfabeta”. Preko 3000 ljudi je imalo priliku da uživo gleda nastupe naše dramske sekcije.

Muzička sekcija

je jedna od omiljenijih aktivnosti korisnika. Na radionicama su se pripremali nastupi za različite manifestacije, kao i horske numere za inkluzivnu operu “Časovničar”. Pored edukativnog dela radionice, korisnici su imali priliku da pevaju pojedinačno i grupno, takmiče se u karaokama i učestvuju u različitim muzičkim igricama poput muzičkih stolica.

Kreativne radionice

kod korisnika podstiču razvoj mašte i kreativnosti, ali i motoričkih sposobnosti. U 2019. godini izrađen je veliki broj ukrasnih i upotrebnih predmeta koji su bili izlagani na više prodajnih izložbi (Narodna banka Srbije, Novogodišnji vašar,Etno festival u Inđiji…).

Značajno je i učešće naše kreativne sekcije na humanitarnoj akciji “Izbor za najlepšu jelku” u Hajatu.

Performansi

Ukrštanjem plesne i dramske sekcije nastao je i performans “Rekvijem za 21. hromozom” koji je premijerno izveden u Skoplju u novembru 2019. godine na festivalu drame “Igre bez maski”. Na velikoj sceni Makedonskog narodnog teatra, glumci su kroz svoju izvedbu skrenuli pažnju na prava osoba sa Daunovim sindromom. 

Korisnici su na muzičkim radionicama pripremali nastupe za različite manifestacije, kao i horske numere za inkluzivnu operu “Časovničar”

Izleti, putovanja i proslave

Udruženje realizuje mnogobrojne izlete i putovanja: Fruška gora, Aranđelovac, Vrnjačka banja, Šabac, Kula, Stara Pazova…, zajedničko letovanje u Grčku, rekreativna na Divčibarama.

 

Organizuju se proslave raznih događaja: Slave udruženja, Nove godine, rođendana korisnika i obeležavaju se važni datumi za udruženje i populaciju osoba sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom.

Sportske i zabavne aktivnosti

Sport, ples i pokret

je radionica koja je obuhvatila različite sportove i aktivnosti, kao i učestvovanje na sportskim takmičenjima. U ovoj godini korisnici su aktivno igrali stoni tenis i boćanje, i ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima. Plesne radionice su realizovane sa studentima Fasper-a, ali i na manifestacijama povodom Dana Planete Zemlje, na Baby Exit-u u Novom Sadu…

Košarkaška sekcija

je i ove godine bila vrlo aktivna, a korisnici su više puta nedeljno izlazili na teren kako bi se spremili za učešće na turniru “Moj red” u septembru 2019. I ove godine pripreme su se isplatile, uspeh nije izostao i odbranjena je zlatna medalja.

Igranka / diskoteka

se realizuje svake subote, a na Manekenstvu, pored učenja korisnika pravilnom držanju i lepom hodu obrađivane su i teme muško-ženskih odnosa.

Patronaža

Jedna od aktivnosti udruženja je i obilazak porodica naših korisnika.

 

Patronaža obuhvata odnošenje pomoći porodicama u vidu namirnica i higijenskih sredstava, interveniše i pomaže u kriznim situacijama a po potrebi pruža i psihološku pomoć.

Aktivnosti psiho-socijalne podrške

Klub korisnika

se odvija jednom nedeljno i na njemu korisnici iniciraju teme o kojima žele da razgovaraju i koje smatraju bitnim.

Individualno savetovanje

korisnika i roditelja se odvija intenzivno i svakodnevno. Udruženje poseduje besplatan broj 0800/ 201-202 na koji nas mogu dobiti roditelji i korisnici čak i kada nemaju kredita a imaju potrebu za ragovorom. U 2019. god. obavljeno je preko 1460 razgovora sa roditeljima korisnika.

Psihološke radionice

se odvijaju jednom nedeljno i obuhvataju širok raspon tema relevantnih za svakodnevno funkcionisanje korisnika. Na ovim radionicama uvežbavamo i tehnike opuštanja, društveno poželjnog ponašanja, aktivnog slušanja i asertivne komunikacije…