Udruženje Živimo zajedno

Škola životnih veština

28. jun 2017. godine

U okviru programa „Škola životnih veština“, koje je podržao Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda naši korisnici su pohađali časove srpskog jezika i matematike, učili o zaštiti životne sredine kroz ekologiju, kuvali kroz časove domaćinstva, učili o tome kako se prerađuje drvo na časovima tehničkog obrazovanja, reciklirali papir, plastične flaše i limenke.

 

Na radionicama muzike, plesa i drame su dobili priliku da se izraze kroz pesmu, glumu i pokret.

Veštine za samostalan život tokom predhodna 3 meseca razvijalo je 73 korisnika. Radujemo se i daljem nastavku edukacije naših sadašnjih, ali i budućih korisnika.

 

Za više informacija o aktivnostima udruženja pogledajte naš Facebook i Instagram profil.