Udruženje Živimo zajedno

ŠKOLA ŽIVOTNIH VEŠTINA, april 2020 – mart 2021. godine

15. jul 2020. godine

Udruženje za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju Stari grad „Živimo zajedno“ i ove godine uz podršku Sekretarijata za socijanu zaštitu realizuje program pod nazivom „Škola životnih veština – Živimo zajedno“.

 

Cilj programa je unapređenje kvaliteta života osoba sa smetnjama u razvoju kroz osnaživanje i  stvaranje jednakih mogućnosti za što samostalniji, aktivniji i produktivniji život u zajednici.

 

Program obuhvata edukativne, radno-okupacione, umetničke i psihosocijalne akitvnosti koje su prilagođene uzrastu, sposobnostima, potrebama i željama korisnika.

 

Aktivnosti direktnog rada sa korisnicima organizuju se svakodnevno pa tako korisnici imaju mogućnost da tokom nedelje učestvuju u brojnim aktivnostima (Edukativna šetnja gradom i otvorena nastava, Klub korisnika, Inkluzivni klub, kreativna sekcija, ples i pokret, dramska sekcija, manekenstvo, muzička sekcija…), časovima (srpski jezik, matematika, društvene i prirodne nauke, ekologija…) ali i da rade baveći se reciklažnim aktivnostima, kartonažom i poslovima u okviru radionice domaćinstva.

Osim toga, zainteresovani korisnici imaće mogućnost da tokom trajanja programa, duži ili kraći period, borave u Oazi Golubinci i da uz pomoć i podršku stručnih radnika usvajaju veštine samostalnog života.

 

Realizacija ovog programa omogućava korisnicima da obogate svoju svakodnevnicu, da se druže, ostanu u prirodnom okruženju i što je najvažnije, da se osnaže za samostalan život u zajednici.

 

Sve aktivnosti programa sprovode se u skladu sa preporučenim epidemiološkim merama.

 

Za više informacija o aktivnostima udruženja pogledajte naš Facebook i Instagram profil.