Udruženje Živimo zajedno

Projekat „Životna i radna zajednica - Oaza Golubinci“

1. mart 2021. godine

Udruženje „Živimo zajedno“  otpočelo je realizaciju projekta pod nazivom „Životna i radna zajednica – Oaza Golubinci“  koji je odobren u okviru regionalnog projekta „Societes 2“, koji finansira EU, a u Srbiji ga realizuju Caritas Srbije i Građanske inicijative. Ideja za projekat proistekla je iz prepoznatih potreba i želja korisnika udruženja „ŽIVIMO ZAJEDNO“ – osoba sa intelektualnim smetnjama u razvoju i njihovih porodica, a projekat je otvoren i za korisnike drugih udruženja koje se bave osobama sa invaliditetom.

Cilj projekta usmeren je na socijalnu inkluziju i deinstitucionalizaciju osoba sa invaliditetom kroz dalje razvijanje usluge podrške za samostalni život u zajednici za osobe sa invaliditetom.

Realizacija projekta „Životna i radna zajednica – Oaza Golubinci“ podrazumeva boravak osoba sa invaliditetom u dve stambene jedinice/kuće koje se nalaze u Golubincima u opštini Stara Pazova (50km od Beograda). Razvijanjem usluge podrške za samostalni život u zajednici,  osobama sa invaliditetom i njihovim roditeljima se pruža alternativa institucionalnom smeštaju. Boravkom u životnoj i radnoj zajednici u Golubincima korisnici se osnažuju da budu samostalni, da preuzmu brigu o sebi i domaćinstvu i pruža im se mogućnost da se povežu sa zajednicom.

Tokom marta, u početnoj fazi projekta vrši se anketiranje, selekcija i priprema korisnika za boravak u Golubincima na kraći i duži vremenski period.

 

Udruženje „Živimo zajedno“ je tokom 2016. i 2017. godine testiralo ovu uslugu, a kroz program je tada prošlo oko 30 korisnika/osoba sa invaliditetom.

 

Za više informacija o aktivnostima udruženja pogledajte naš Facebook i Instagram profil.