Udruženje Živimo zajedno

RECIKLAŽNA AKCIJA U ZEMUN POLJU

28. oktobar 2022. godine

Udruženje „Živimo zajedno“ je 28. oktobra 2022. godine, u saradnji sa neformalnim udruženjem osoba sa invaliditetom „I mi smo ovde“, realizovalo reciklažnu akciju u Zemun Polju.

 

Ova akcija deo je projekta „OSI U RECIKLAŽI“ koji je podržan od strane Gradske uprave grada Beograda – Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

 

Projekat „OSI U RECIKLAŽI“ predstavlja projekat održivog razvoja i širenje aktivnosti u oblasti cirkularne ekonomije u koje su uključene osetljive grupe – osobe sa smetnjama u razvoju. Primarni cilj projekta je povećanje obima reciklažnih aktivnosti na svim nivoima – veći broj subjekata koji učestvuju u procesu reciklaže, nove lokacije i nove organizacije osoba sa invaliditetom.

 

U okviru pomenutog projekta, udruženje „Živimo zajedno“ sklopilo je Sporazum o saradnji sa udružnjem „I mi smo ovde“  koje je opremilo žičanim kontejnerom za PET i MET, kutijama i kesama za reciklažu, ali i potrebnim znanjima i veštinama.

Iako je saradnja ova dva udruženja u oblasti reciklaže nastala u okviru projekta „OSI U RECIKLAŽI“, plan je da se ona nastavi i nakog njegovog završetka.

 

Udruženje „Živimo zajedno“ će kao organizacija koja se godinama uspešno bavi reciklažnim aktivnostima pružati potrebnu podršku i pomoć udruženju „I mi smo ovde“.  

 

Osim brojnih korisnika ova dva udružnja, reciklažnoj akciji u Zemun Polju između ostalog prisustvovali su i član Veća Gradske opštine Zemun Đorđe Dukić i Marta Nešić ispred Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda.

 

Reciklaža je jedna od osnovnih radno-okupacionih aktivnosti udruženja „Živimo zajedno“ koje poseduje dozvolu za sakupljanje i transport neopasnog otpada izdatu od strane Ministarstva zaštite životne sredine.

 

Za više informacija o aktivnostima udruženja pogledajte naš Facebook i Instagram profil.