Udruženje Živimo zajedno

RECIKLAŽNA AKCIJA - LOS SILOS BURGER FESTIVAL

05. septembar 2022. godine

Udruženje „Živimo zajedno” bilo je deo Los silos burger festivala koji je održan na Dunavskom keju u periodu od 3. do 5. septembra 2022. godine.

 

Prvog dana festivala udruženje je postavilo reciklažne kutije u koje su svi posetioci mogli odložiti reciklažni materijal – PET ambalažu, staklo i limenke.

 

Korisnici udruženja bili su veoma aktivni na ovoj manifestaciji te su edukovali građane i pomagali im prilikom pravilnog odlaganja reciklažnog materijala u predviđene kutije.

 

Poslednjeg dana organizovana je reciklažna akcija u okviru projekta OSI u reciklaži koji je podržan od strane Gradske uprave grada Beograda – Sekretarijata za  zaštitu životne sredine. Reciklažna akcija podrazumevala je čišćenje prostora na kom je festival bio organizovan, a sav prikupljeni materijal tokom trajanja festivala odvežen je u dvorište udruženja gde je nakon selekcije pripremljen za transport na dalju obradu.

Učešće na ovakvoj manifestaciji iskorišćeno je i za promociju udruženja pa je posetiocima festivala deljen i reklamni materijal o aktivnostima u okviru projekta OSI u reciklaži, kao i o aktivnostima koje udruženje sprovodi u okviru programa Škola životnih veština – Živimo zajedno koji je podržan od strane Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

 

Osim značaja za zaštitu životne sredine, učešće na ovakvoj manifestaciji još jednom je omogućilo da se osobe sa smetnjama u razvoju uključe u aktivnosti zajednice, da se povežu sa sugrađanima i da se osete kao vredni i korisni članovi društva.

 

Za više informacija o aktivnostima udruženja pogledajte naš Facebook i Instagram profil.