Udruženje Živimo zajedno

REALIZOVAN PROJEKAT "ŽIVOTNA I RADNA ZAJEDNICA OAZA GOLUBINCI"

1. decembar 2021. 

Udruženje „Živimo zajedno“ je u periodu od marta do novembra 2021. godine realizovalo projekat pod nazivom „Životna i radna zajednica Oaza Golubinci“. Ovaj projekat odobren je u okviru regionalnog projekta „Societes 2“ koji finansira EU, a u Srbiji ga realizuju Caritas Srbije i Građanske inicijative.

 

Realizacija projekta podrazumevala je boravak osoba sa invaliditetom u dve stambene jedinice/kuće koje se nalaze u Golubincima  sa ciljem da se učešćem u projektnim aktivnostima, uz nadzor i podršku angažovanih, razviju i unaprede veštine samostalnog života.

 

Tokom realiziacije projekta 33 korisnika imala su priliku da borave kraći ili duži vremenski period u životnoj i radnoj zajednici Oaza Golubinci i da učestvuju u raznim dnevnim, radnim, edukativnim, ali i zabavnim aktivnostima koje su bile prilagođene njihovim potrebama, interesovanjima, mogućnostima i sposobnostima.

 

Učešćem u aktivnostima korisnici su usvajali, razvijali i unapređivali veštine potrebne za što samostalniji život u zajednici (priprema obroka, čišćenje i sređivanje prostorija i dvorišta, prostiranje veša, odlazak u nabavku, briga o ličnim stvarima…). Posebno je značajno da je za pojedine ovo bila prva prilika da relativno samostalno obavljaju kućne poslove koje nisu imali priliku da obavljaju kod kuće jer su to roditelji radili umesto njih.

Osim toga, tokom boravka u Oazi pružila im se prilika da se bave određenim poslovima sa kojima nemaju priliku da se susretnu u gradu, te su tako učestvovali u sađenju i gajenju biljaka  i drugim poslovima u bašti i plasteniku, hranili su i brinuli se o životinjama (ovce, kokoške, pas…), sakupljali su jaja i ubirali plodove iz plastenika koje su koristili za ishranu tokom boravka. 

 

U slobodno vreme voleli su da slušaju muziku, igraju društvene igre, čitaju knjigu i druže se u dvorištu, a posebno su uživali u organizovanim šetnjama, odlascima do obližnjeg jezera, kao i u odlascima u obližnje kafiće i poslastičarnice.

 

Želja za ponovnim odlaskom u Golubince pokazatelj je da su osobe koje su imale priliku da borave u životnoj i radnoj zajednici zadovoljne projektnim aktivnostima i da je projekat obogatio njihove živote.

 

Nakon boravka svi korisnici bili su saglasni u tome da su se u životnoj i radnoj zajednici osećali srećno, slobodno i samostlano.

 

Za više informacija o aktivnostima udruženja posetite naš Facebook Instagram profil.