Udruženje Živimo zajedno

Informatička inkluzivna radionica – besplatne radionice za mlade sa smetnjama u razvoju

25. mart 2016. godine

U martu su počele da se održavaju besplatne informatičke radionice za osobe sa smetnjama u razvoju u okviru projekta Informatička inkluzivna igraonica koji je podržan od strane Sekretarijata za sport i omladinu.

 

Osnovna ciljna grupa projekta su učenici sa smetnjama u razvoju (uzrasta od 7. razreda osnovne do kraja srednje škole) ali i ostali mladi sa smetnjama u razvoju.

 

Aktivnosti projekta obuhvataju obuku rada u Wordu, pisanje CV-ja , kreiranje Power Point prezentacije, upoznavanje sa webom i web-pretragom. Planirano je da svaki polaznik obuke prođe 8 časova rada na računaru.

 

Obuka podrazumeva časove obrade gradiva i provere znanja. Na časovima obrade učenici u malim grupama stiču nova znanja  uz rad sa više osoba kompetentnih za predviđenu materiju (s obzirom na različite nivoe poznavanja rada na računaru) i uz pomoć defektologa. Na kraju svake obrađene teme vrši se provera znanja.

Vreme predviđeno za realizaciju projekta je mart – decembar. Završni meseci u tekućoj godini predviđeni su za organizaciju, realizaciju i promociju događaja koji za cilj imaju upoznavanje svih polaznika i volontera projekta, podelu sertifikata, kao i obaveštavanje šire javnosti o projektu i promociji inkluzije u oblasti informacionih tehnologija, kao i o informisanju javnosti o svakodnevnim problemima sa kojima se ove osobe susreću.

 

Ukoliko želite da i sami učestvujete u projektu kao volonter ili poznajete nekog ko pripada navednoj ciljnoj grupi a voli učenje, druženje i zabavu, možete nam se obratiti putem mail-a zivimozajedno@hotmail.com, preko naše Facebook stranice Živimo zajedno ili putem telefona : 011/26-29-787.