Udruženje Živimo zajedno

Škola životnih veština

8. septembar 2016. godine

Škola životnih veština je program koji realizuje udruženje Živimo zajedno uz podršku Grada Beograda –  sekretarijata za socijalnu zaštitu, u periodu jul – decembar 2016. godine.

 

Svrha programa je unapređenje kvaliteta života osoba sa smetnjama u razvoju kroz edukativne, radno-okupacione, umetničke i psihosocijalne individualne i grupne aktivnosti.

 

Korisnici svakodnevno imaju priliku da učestvuju u brojnim radionicama (muzička, kreativna, plesna…), sekcijama  (gluma, sport, manekenstvo…), časovima (domaćinstvo, srpski jezik, matematika, prirodne i društvene nauke, tehničko, informatika, istorija…) kao i reciklažnim aktivnostima, na klubu korisnika, društvenim igrama i diskoteci. Cilj programa je očuvanje i razvoj znanja i veština potrebnih za što samostalniji život u društvenoj zajednici.

Za više informacija o aktivnostima udruženja pogledajte naš Facebook i Instagram profil.