Udruženje Živimo zajedno

Šareno leto u Oazi Golubinci

7. septembar 2021. 

Tokom leta, udruženje Živimo zajedno nastavilo je sa realizacijom projekta „Životna i radna zajednica Oaza Golubinci“. U periodu od aprila pa do kraja novembra osobe sa smetnjama u razvoju imaju priliku da, uz nadzor i podršku stručnih radnika, borave u životnoj i radnoj zajednici „Oaza Golubinci“.

 

Cilj je da se učešćem u projektnim aktivnostima kod osoba sa smetnjama u razvoju unaprede i razviju veštine samostalnog života čime se doprinosi unapređenju kvaliteta života ovih osoba, kao i stvaranju jednakih mogućnosti za život u zajednici.

 

Projekat „Životna i radna zajednica Oaza Golubinci“ odobren je u okviru regionalnog projekta „Societes 2“ koji finansira EU, a u Srbiji ga realizuju Caritas Srbije i Građanske inicijative.

 

Korisnici su tokom letnjih meseci imali priliku da koriste benefite lepog vremena pa su se brojne aktivnosti održavale na otvorenom – učestvovali su u pripremi obroka u letnjoj kuhinji, hranili su i brinuli se o životinjama (ovce, kokoške, pas), sakupljali su jaja, u bašti i plasteniku su obavljali lakše poslove u skladu sa svojim mogućnostima, bavili su se reciklažnim aktivnostima.

Lepo vreme pružilo je priliku korisnicima da odlaze do obližnjeg jezera, da šetaju, idu na kolače, bave se sportskim aktivnostima (stoni tenis, košarka, igre sa loptom), dok su u slobodno vreme uživali u igranju društvenih igara, čitanju knjige i slušanju muzike. Osim toga, svakodnevno su učili i uvežbavali veštine potrebne za osamostaljivanje – postavljanje stola, pranje sudova, priprema obroka, prostiranje veša, čišćenje i sređivanje životnog prostora… Paralelno sa aktivnostima u Oazi, u Beogradu su se odvijale pripremne aktivnosti za boravak u životnoj i radnoj zajednici. U ovom periodu, u životnoj i radnoj zajednici boravili su i korisnici koji se nikada ranije nisu odvajali od svojih roditelja i koji su to po prvi put učinili odlaskom u Oazu.

 

Udruženje „Živimo zajedno“ obaveštava sve zainteresovane da je projekat „Životna i radna zajednica Oaza Golubinci“ i dalje otvoren. Za sve dodatne informacije možete pozvati broj 0800 201 202.

 

Za više informacija o aktivnostima udruženja posetite naš Facebook Instagram profil.