Udruženje Živimo zajedno

Proleće u Oazi Golubinci

april – maj 2021. godine

Udruženje Živimo zajedno trenutno realizuje projekat pod nazivom „Životna i radna zajednica Oaza Golubinci“

 

Počevši od aprila pa sve do kraja novembra osobe sa smetnjama u razvoju imaće priliku da, uz nadzor i podršku stručnih radnika, borave u životnoj i radnoj zajednici „Oaza Golubinci“.

 

Cilj je da se učešćem u projektnim aktivnostima kod osoba sa smetnjama u razvoju unaprede i razviju veštine samostalnog života čime se doprinosi unapređenju kvaliteta života ovih osoba, kao i stvaranju jednakih mogućnosti za život u zajednici.

 

Tokom aprila i maja 13 osoba sa smetnjama u razvoju boravilo je u Oazi. Sve dnevne, radne i edukativne aktivnosti realizovane tokom boravka bile su prilagođenje mogućnostima, sposobnostima i interesovanjima korisnika.

 

Kroz učešće u ovim aktivnostima korisnici su razvijali znanja, veštine i navike za što samostalniji život u zajednici (održavanje lične higijene, priprema obroka, odlazak u nabavku, čišćenje i sređivanje životnog prostora…). Za pojedine ovo je bila prva prilika da se oprobaju i učestvuju u određenim poslovima domaćinstva koje kod kuće inače nisu obavljali. Osim toga, imali su priliku da učestvuju i u određenim novim poslovima kao što su rad u plasteniku, sađenje i gajenje biljaka, briga o životinjama, a kroz reciklažne aktivnosti, odlazak u nabavku postali su vidljiviji i prepoznatljiviji u zajednici. Posebno je značajno njihovo povezivanje i druženje sa drugim članovima lokalne zajednice.

Želja za ponovnim odlaskom u „Oazu Golubince“ pokazatelj je da su osobe koje su imale priliku da borave u životnoj i radnoj zajednici zadovoljne projektnim aktivnostima i da projekat ide u pravom smeru.

 

Udruženje „Živimo zajedno“ ovim putem još jednom obaveštava sve zainteresovane da je projekat otvoren za sve osobe sa intelektualnim smetnjama u razvoju, te poziva predstavnike udruženja i organizacija koje se takođe pomažu osobama sa smetnjama u razvoju da obaveste svoje korisnike i roditelje o mogućnostima boravka u životnoj i radnoj zajednici „Oaza Golubinci“.

 

Projekat „Životna i radna zajednica Oaza Golubinci“ odobren je u okviru regionalnog projekta „Societes 2“ koji finansira EU, a u Srbiji ga realizuju Caritas Srbije i Građanske inicijative.

 

Za više informacija o aktivnostima udruženja posetite naš Facebook i Instagram profil.