Udruženje Živimo zajedno

Oaza – životna zajednica za osobe sa invaliditetom

2. decembar 2020. godine

Od početka juna ove godine pa sve do kraja februara 2017, u našoj Oazi Golubinci realizuje se projekat Oaza – životna zajednica za osobe sa invaliditetom. Projekat je podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a odnosi se na dalje razvijanje usluge podrške za samostalan život u zajednici osoba sa invaliditetom Oaza Golubinci. 

 

U fokusu  su pre svega naši korisnici – odrasle osobe sa invaliditetom koje se nalaze u stanju potrebe za osamostaljivanjem – pre svega zbog rizika od institucionalizacije. 

Korisnici imaju priliku da učestvuju u brojnim radno-okupacionim, edukativnim i psihosocijalnim aktivnostima, i na taj način se uče životnim veštinama neophodnim za njihovo osamostaljivanje.

 

Za više informacija o aktivnostima udruženja pogledajte naš Facebook i Instagram profil.