Udruženje Živimo zajedno

Javni radovi – Ugledajte se na nas

3. novembar 2015. godine

Udruženje za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju Živimo zajedno već godinama radi na širenju ekološke svesti i odgovornosti prema prirodi. 

 

U skladu sa tom dugogodišnjom tradicijom sa ponosom možemo reći da po četvrti put organizujemo javne radove koji za cilj imaju brigu o životnoj sredini. 

Prikupljanje sekundarnih sirovina – papira, PET i MET ambalaže ima višestruki društveni interes, kako za osobe sa invaliditetom, tako i za članove lokalne zajednice.

 

Za više informacija o aktivnostima udruženja pogledajte naš Facebook i Instagram profil.