Udruženje Živimo zajedno

Dobra dela stvaraju heroje

06. septembar 2022. godine

Predstavljamo vam naše partnere Daibau i njihov projekat „Dobra dela stvaraju heroje“ čiji je korisnik i udruženje Živimo zajedno.

 

Kako u kompaniji kažu: Heroji se ne rađaju, već to postaju zahvaljujući svojim delima u životu. Da bi to postali, dovoljna su mala, ali dobra dela – jer veličinu dela ne meri onaj koji pomoć pruža, već onaj kome je pomoć potrebna.

 

U okviru projekta „Dobra dela stvaraju heroje“, kompanija Daibau želi da se obrati svojim partnerima (12.000 preduzeća iz oblasti građevine) kao i posetiocima njihove platforme (ljudi kojima su neophodni građevinski radovi i čitaoci Magazina), kojih ima preko 2 miliona i ohrabre ih da pruže podršku organizacijama koje aktivno pomažu ljudima, u vidu donacija.

Svoje ciljeve ostvaruju na 2 načina:

 

1) Projekat “Dobra dela stvaraju heroje” će promovisati u komunikaciji sa svojim partnerima/preduzećima. Podsticaće iste da doniraju organizacijama koje aktivno teže postizanju svojih ciljeva i pomažu u implementaciji projekta „Dobra dela stvaraju heroje“.2) Projekat “Dobra dela stvaraju heroje” će se  promovisati putem Magazina, koji na godišnjem nivou čita preko 2 miliona ljudi.

 

Za više informacija o aktivnostima udruženja pogledajte naš Facebook i Instagram profil.