Udruženje Živimo zajedno

Dnevni centar Živimo zajedno

24. mart 2016. godine

Udruženje Živimo zajedno postoji i radi već 18 godina.

 

Glavne aktivnosti našeg udruženja se odvijaju u okviru Dnevnog centra Živimo zajedno na Studentskom trgu 18, u Beogradu. Brojne grupne i individualne aktivnosti su se tokom godina unapređivale i menjale, a sve u skladu sa interesovanjima i potrebama naših korisnika i njihovih porodica.

 

Svakodnevne aktivnosti obuhvataju aktivnosti treninga za razvoj funkcionalnih znanja i veština za samostalni život korisnika; Edukativno-sportske: škola za odrasle, otvorena nastava, zdravstvene radionice, veronauka, informatičke radionice, sport; Radno-okupacione: domaćinstvo, reciklaža, kartonaža; Umetničke: dramska sekcija, muzička sekcija, dramske komunikacije, ples i pokret, igranka; zatim tu su aktivnosti Psihosocijalne podrške: klub korisnika, savet roditelja, individualno savetovanje korisnika i roditelja, kao i brojne druge aktivnosti u koje su naši korisnici uključeni povremeno – razne manifestacije, izleti, događaji, nastupi i slično.

 

U proseku svakodnevno kroz dnevni centar prođe preko 40 naših korisnika.

U stalnom radnom odnosu su defektolog, socijalni radnik i psiholog, kao i 3 osobe sa drugim stepenom invaliditeta, a pored njih stručni tim udruženja čine i brojni saradnici, radioničari, roditelji i volonteri koji pokrivaju različite potrebe kako udruženja tako i samih korisnika.

 

Rad Dnevnog centra podržan je od strane Gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu u periodu od početka aprila 2015. do kraja marta 2016. godine.

 

Više slika o našem dnevnom centru možete pogledati u albumu na našoj Facebook stranici.