Društvo za pomoć osobama ometenim u razvoju Stari grad osnovano je 1997. godine kao odgovor na potrebe dece sa težim smetnjama u razvoju koja nisu bila uključena u sistem društvene brige, kao i njihovih roditelja, koji su želeli da obezbede kvalitetniji i sadržajniji život za svoju decu. Iz povremenih susreta, grupa samopodrške i radionica postepeno su se razvile celodnevne aktivnosti, a rad se sadržinski proširio i obuhvatio gotovo sve segmente života osoba sa smetnjama u razvoju. Od 2010. godine nosimo naziv Udruženje za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju Stari grad – ŽIVIMO ZAJEDNO.

Danas aktivnosti Udruženja ŽIVIMO ZAJEDNO obuhvataju dnevni centar, edukativni, radni i info centar, brojne radionice, sekcije i servise. Udruženje realizuje i program treninga za samostalno stanovanje, pruža podršku korisnicima prilikom zapošljavanja i samozastupanja, savetodavnu i pravnu pomoć porodicama, organizuje posete institucijama za trajni smeštaj i mnogo toga drugog, uvek se vodeći principom da je jedino potrebno direktno reagovati na ispoljene potrebe korisnika i njihovih porodica i angažovati se u rešavanju njihovih problema. Drugi važan princip koji pokreće razvoj udruženja jeste neposredno učešće korisnika u izboru, oblikovanju i vođenju aktivnosti.

Kao svojevrsni pružaoci usluga socijalne zaštite trudimo se da u svom radu razvijamo osetljivost za probleme korisnika, fleksibilnost, potencijale za razvoj na svim poljima, iskustvo za razvijanje tradicije i otvorenost za nove inicijative. Ovakvim modelom težimo da maksimalno mobilišemo snage samih korisnika, izbegnemo birokratizaciju i krutost u rešavanju problema i oslanjanje na ustaljene procedure.