Stepa reciklira

U beogradskom naselju Stepa Stepanović tokom septembra, oktobra i novembra udruženje „Živimo zajedno“, uz podršku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine sprovodi projekat „Stepa reciklira“. Tokom septembra, stanari stambenih zgrada koje su želele da učestvuju u ovoj akciji kao i đaci i zaposleni u osnovnoj školi su prošli edukaciju o osnovnim principima reciklaže.  U ulazima zgrada i u osnovnoj školi u naselju, postavljene su reciklažne kutije za odlaganje papira, PET ambalaže i limenki.

Projekat „Stepa reciklira“ osim očuvanja životne sredine ima za cilj i inkluziju osoba sa smetnjama u razvoju u širu društvenu zajednicu – reciklažni otpad prikupljaju osobe sa smetnjama u razvoju – korisnici udruženja „Živimo zajedno“.

Aktivnosti našeg Udruženja možete pratiti na Facebook stranici Živimo zajedno.